Άρχισαν οι εγγραφές στο εργαστήρι Σεπτέμβριος 2013

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Β΄ Διαγωνισμός Θεατρικού Μονόπρακτου στη μνήμη του Κωστή Κολώτα 
Η ΕΘΑΛ θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη αλλά και την προσφορά του αείμνηστου Κωστή Κολώτα στο χώρο του Πολιτισμού και των Γραμμάτων, μετά τη μεγάλη επιτυχία του Α΄ Διαγωνισμού, προκηρύσσει τον Β΄ Διαγωνισμό Θεατρικού Μονόπρακτου.


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην Πανελλήνια Ελληνική ή στο Κυπριακό ιδίωμα.
  2. Η διάρκεια του, κατά προτίμηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα και 10 λεπτά.
  3. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με έως και δύο έργα.
  4. Το έργο θα πρέπει να μην έχει δημοσιευτεί ή παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε μορφή και  οποιοδήποτε τρόπο, ή βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό προηγουμένως.
  5. Θα πρέπει να σταλεί σε τρία αντίγραφα με ψευδώνυμο μέσα σε φάκελο, μέσα στον οποίο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος με το πραγματικό όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα.
  6. Τα τρία αντίγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΘΑΛ: Τ.Θ. 71006, 3840 Λεμεσός, με την ένδειξη «Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου στη Μνήμη Κωστή Κολώτα» ή με παράδοση στα γραφεία της ΕΘΑΛ (Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Ακίνητα Δήμου Λεμεσού, κτίριο ΣΑΛΑ, τηλ. 25877827).
  7. Η αποστολή ταχυδρομικά ή η παράδοση του φακέλου στα γραφεία της ΕΘΑΛ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2013.
  8. Η ΕΘΑΛ έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει σε μορφή θεατρικού αναλογίου τα τρία πρώτα έργα που θα βραβευθούν και διατηρεί το δικαίωμα, εάν και εφόσον το θελήσει, να παρουσιάσει ένα από τα βραβευθέντα έργα, στη σκηνή σε διάστημα ενός έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
  9. Τα έργα θα κρίνει πενταμελής επιτροπή που αποτελούν οι κ.κ Μίμης Σοφοκλέους, Τίτος Κολώτας, Κάτια Λαμάρη, Δώρος Ήρωας και Μηνάς Τίγκιλης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου