Άρχισαν οι εγγραφές στο εργαστήρι Σεπτέμβριος 2013

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #2012-02

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης εγκεκριμένο από την ΑΝΑΔ, Α' Εξαμηνο 2012

Η μουσική και θεατρική γνώση και εμπειρία βελτιώνει τις συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και παιδαγωγών, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα ιδανικό εφόδιο για την αισθητική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Η εξειδίκευση των παιδαγωγών σε θέματα όπως η μουσική και το θεατρικό παιχνίδι είναι αναγκαία για την παροχή εξειδικευμένων ερεθισμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Με τη συμπλήρωση του προγράματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση :

  • Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία προσέγγισης του θεατρικού παιχνιδιού και της μουσικής στο νηπιαγωγείο
  • Να γνωρίζουν τις τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας των παιδιών και του καταρτισμού σχετικών προγραμμάτων ή σχεδιασμού βιωματικών μαθημάτων.
  • Να εφαρμόσουν τις πιο πάνω τεχνικές βάσει των οποίων θα δημιουργούν ένα περιβάλλον που θα διευρύνει την ανάπτυξη των παιδιών προς διάφορες κατευθύνσεις και θα καλλιεργεί τοκαλλιτεχνικό τους αισθητήριο.
  • Να δημιουργούν τα κατάλληλα ερεθίσματα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη μουσική με τα οποία θα κεντρίσουν τη φαντασία των παιδιών, θα καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα, θα αυξήσουν την πειθαρχία και θα βελτιώσουν πνευματικές δεξιότητες όπως η συγκέντρωση, η παρατηρητικότητα και η μνήμη.
  • Να παρέχουν στα παιδιά εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης, μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες.
Απευθύνεται σε: Νηπιάγωγούς, δασκάλους, άτομα που ασχολούνται με την ειδική εκπαίδευση, θεατρολόγους, γονείς.

Εισηγήτριες:
Κατερίνα Βοσκαρίδου
Θεατρολόγος-Θεατροπαιδαγωγός

Στέλλα Βοσκαρίδου-Οικονόμου
Διδάκτωρ Μουσικολογίας, Μουσικός

27, 28, 29, 30 Μαρτίου από 16:00 -19:30

Πληροφορίες: 99526772


Διοργανωτής: Εκπαιδευτικό Κέντρο mpec

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου