Άρχισαν οι εγγραφές στο εργαστήρι Σεπτέμβριος 2013

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

EX_ PLAY Φεστιβάλ Θεάτρου


1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΘΕΑΤΡΟΥ EX_ PLAY
1.Το Θέατρο VERSUS διοργανώνει το φεστιβάλ θεάτρου EX_PLAY
  -   1ο φεστιβάλ θεάτρου μικρών θεατρικών σχημάτων
2. Το φεστιβάλ θεάτρου EX_PLAY θα γίνει 18, 19 και 20 Μαϊου 2012,  στο θέατρο ΕΝΑ στη Λεμεσό.
3. Στο φεστιβάλ μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μικρά θεατρικά σχήματα.
4. Η έγκριση συμμετοχής μικρού θεατρικού σχήματος στο φεστιβάλ είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία του Διοικητικού συμβουλίου-ΔΣ του θεάτρου VERSUS.
5. Η ερμηνεία του όρου ‘’μικρό θεατρικό σχήμα’’ είναι αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ του θεάτρου VERSUS.
6. Τα έργα  που θα εγκριθούν να λάβουν μέρος στο φεστιβάλ  θα είναι 6 παραγωγές οι οποίες παρουσιάστηκαν ήδη από 01/01/2011 μέχρι 29/02/2012
7. Κάθε μικρό θεατρικό σχήμα έχει δικαίωμα να λάβει μέρος μόνο με μια παραγωγή.
8. Κάθε μέρα του φεστιβάλ θα παρουσιάζονται  2  παραγωγές. Η διάρκεια κάθε παραγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά, αλλά ούτε να είναι σε διάρκεια  λιγότερο από 30 λεπτά. Μεταξύ των 2 παραγωγών θα υπάρχει από 15  μέχρι 30 λεπτά διάλειμμα για αλλαγή σκηνικού. Υπό προϋποθέσεις και κατά εξαίρεση το ΔΣ του θεάτρου VERSUS μπορεί να εγκρίνει παραγωγές οι οποίες θα έχουν διάρκεια μέχρι 75 λεπτά.
9. Το Θέατρο VERSUS θα παρέχει τεχνική, διοικητική και διαφημιστική στήριξη στους συμμετέχοντες υπό τον όρο ότι στην αίτηση συμμετοχής στο φεστιβάλ θα αναφέρονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια οι τεχνικές ανάγκες της παρουσίασης της παραγωγής. Σε περίπτωση που οι αναφορές στις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου τροποποιηθούν από το σχήμα που έχει ήδη εγκριθεί, δηλαδή αλλάξουν εκ των υστέρων, το ΔΣ του θεάτρου VERSUS έχει το δικαίωμα να απορρίψει την ήδη  εγκριμένη συμμετοχή του σχήματος.
10. Κάθε θεατρικό σχήμα που θα εγκριθεί θα λάβει το ποσό των 300 ευρώ από το θέατρο VERSUS. To 50% του ποσού θα δοθεί το αργότερο  1 μήνα πριν το φεστιβάλ και το άλλο 50% του ποσού θα δοθεί το αργότερο μία βδομάδα μετά το φεστιβάλ. Αν κάποιο σχήμα επιθυμεί να λάβει ολόκληρο το ποσό, τότε θα το πάρει το αργότερο μία βδομάδα μετά το φεστιβάλ.
11. Η αίτηση κάθε σχήματος θα γίνεται με email και θα στέλλεται στο orfeas@cytanet.com.cy
Tην αίτηση θα στέλλει μόνο 1 άτομο που εννοείται ότι ανήκει στο σχήμα που υποβάλλει την αίτηση και θα θεωρείται υπεύθυνο της αίτησης συμμετοχής ενός σχήματος στο φεστιβάλ .  Στην αίτηση θα γράφεται:  όνομα  σχήματος,  όνομα παραγωγής,  συντελεστές(αν οι συντελεστές που δοθούν αλλάξουν, εκ των υστέρων, αυτό γίνεται αποδεκτό αν γίνει ενημέρωση 1 μήνα πριν το φεστιβάλ), τηλέφωνο, email, website(αν υπάρχει),  διάρκεια  έργου, τεχνικές λεπτομέρειες παρουσίασης της παραγωγής.
12. Τελευταία ημερομηνία αποστολής αίτησης συμμετοχής στο φεστιβάλ είναι Κυριακή 11/03/2012
13. Για σκοπούς επικοινωνίας: τηλέφωνο 99576778,  Παντελής Γεωργίου, Δημιουργικός Διευθυντής φεστιβάλ Θεάτρου EX_PLAY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου