Άρχισαν οι εγγραφές στο εργαστήρι Σεπτέμβριος 2013

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Διαγωνισμός συγγραφής μονόπρακτου Θεατρικού έργου

Ο διαγωνισμός συγγραφής μονόπρακτου Θεατρικού έργου, που είχε προκηρύξει η ΕΘΑΛ εις μνήμην του Κωστή Κολώτα, λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Όροι Διαγωνισμού 
1.  Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην Πανελλήνια Ελληνική ή στο Κυπριακό ιδίωμα.
2.  Η διάρκεια του δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα και 10 λεπτά.
3.  Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με έως και δύο έργα.
4.  Το έργο θα πρέπει να μην έχει δημοσιευτεί ή παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε τρόπο, ή βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό προηγουμένως.
5.  Θα πρέπει να σταλεί σε τρία αντίγραφα με ψευδώνυμο μέσα σε φάκελο, μέσα στον οποίο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος με το πραγματικό όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα.
6.  Τα τρία αντίγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΘΑΛ: Τ.Θ. 71006, 3840 Λεμεσός, με την ένδειξη «Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου στη Μνήμη Κωστή Κολώτα» ή με παράδοση στα γραφεία της ΕΘΑΛ (Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Ακίνητα Δήμου Λεμεσού, κτίριο ΣΑΛΑ, τηλ. 25877827).
7.  Η αποστολή ταχυδρομικά ή η παράδοση του φακέλου στα γραφεία της ΕΘΑΛ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2011.
8.  Η ΕΘΑΛ έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει σε μορφή θεατρικού αναλογίου τα τρία πρώτα έργα που θα βραβευθούν και διατηρεί το δικαίωμα, εάν και εφόσον το θελήσει, να παρουσιάσει ένα από τα βραβευθέντα έργα, στη σκηνή σε διάστημα ενός έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
9.  Θα δοθεί χρηματικό βραβείο για τα τρία πρώτα έργα, ύψους αντίστοιχα €500, €300 και €200.
10. Τα έργα θα κρίνει Τριμελής επιτροπή που αποτελούν οι κ.κ Τίτος Κολώτας, Βάσος Βενιζέλος και Δώρος Ήρωας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου